Không đề

Những ngôi nhà còn chìm trong giấc ngủ

Có giấc mộng tỉnh giữa những hụt hẫng chẳng nói thành lời

Có chút mất mát

Có chút nhói đau

Mặn chát nơi đầu môi

Lối đưa chân bước về con phố nhỏ

Bóng cây đổ xao xác những rêu phong đã vùi sâu

Đưa tay nắm lấy

Những mảnh vỡ

Cứa vào tim

Nứt toác.

© 2020 PMT. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published.