Viết cho anh

Ngày hôm ấy

Nước mắt em rơi

Trong bóng anh nhoà dần trên phố

Chỉ còn lại em nơi đây

Trời vẫn xanh và mây vẫn dịu dàng

Mà trong em vụn vỡ

Em tự hỏi mình

Chúng ta đã là gì của nhau

Với những giọt nước mắt đang rơi

Anh giờ nắm tay người con gái khác

Mình giờ trở thành người đã từng quen

Nếu ngày ấy em giữ anh ở lại

Chuyện chúng mình liệu giờ sẽ thế nào

Dẫu bây giờ là người từng quen ngược lối

Chẳng hiểu sao em vẫn nghĩ về anh

Ngày mình chia tay là một ngày đẹp trời

Có khi nào mình sẽ gặp lại nhau

Vào một ngày như thế không anh?

© 2020 PMT. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *