Thu sang

Thu đã sang rồi anh có biết

Nắng tắt dần cuối trời chiều thương nhớ

Nhân ảnh tan trong khói lam chiều

Bếp lửa vẫn hồng mà tim đâu chẳng thấy

Anh là ai giữa dòng đời vạn lối

Giữa biến thiên của hằng hà sa số 

Thu len lỏi vào từng góc phố nhỏ

Hoàng hôn sao buông lơi một ánh nhìn.

© 2020 PMT. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *