Nhớ thương

Mưa ướt mắt em rồi, anh có biết

Những bóng dài trên phố nối đuôi nhau

Ngày anh đi không một lần nhìn lại

Em để giọt buồn bay đi khắp chốn xa

Trong cỏ cây, hoa lá, và đất trời

Đã nhuộm màu của quá khứ tên anh

Anh có biết em nhớ anh nhiều lắm

Cả trong mơ những đêm dài thao thức

Những nhớ thương theo gió lại tìm về

Anh có biết em nhớ anh nhiều lắm

Ánh mắt buông lơi dáng hình anh ngập lối

Nỗi lòng này em biết tỏ cùng ai

Trăng trên trời có khi mờ khi tỏ

Nỗi nhớ này biết khi nào phôi phai

Tay đã buông sao tim không ngừng nhớ?

© 2020 PMT. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *