Có những điều

Có những điều tưởng chừng như rất thật

Chạm tay rồi mới thấy hoá hư vô

Lấp lánh nắng, chiếc thuyền ghe bé nhỏ

Xa bến bờ, chở đầy những chênh vênh

Đường chân trời in hằn trong tâm trí

Chẳng bàng bạc như nỗi nhớ thương ai.

© 2021 PMT. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *